Register| Login

Agents A: nắm chủ nhà

 • Agents A thu thập thông tin từ khách cần bán / cho thuê
 • Agents A đăng thông tin lên hệ thống Novazon
 • Novazon kiểm duyệt thông tin từ Agent A
 • Novazon chuyển thông tin rộng rãi đến cộng đồng Agents tại Novazon
 • Novazon quảng cáo, marketing để thông tin của Agents A vừa đăng đến rộng rãi khách hàng 

Agents B: nắm khách thuê hoặc mua

 • Agents B có khách quan tâm bán/ cho thuê của Agents A, báo cho Admin để setup cuộc hẹn 2 bên
 • Novazon thiết lập cuộc hẹn 2 bên giữa Agents A và Agents B cùng với khách hàng.
 • Hai bên gặp gỡ thoả thuận và chốt giao dịch 
 • Phí hoa hồng trả về được phân bổ: 
  • Agents A: 35%
  • Agents B: 35%
  • Novazon: 30%

 

Hỗ trợ 247

 • Xin vui lòng gọi điện hoặc gửi email cho chúng tôi nếu bạn chưa tìm thấy thông tin cần thiết:
  Hotline: 0933123088
  Email: admin@novazon.vn