NOVAZON

MÔI TRƯỜNG CHUYÊN NGHIỆP DÀNH CHO AGENCY

CỘNG ĐỒNG NOVAZON - MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC CHUYÊN NGHIỆP

Chìa khoá dẫn tới thành công là chương trình đào tạo chuyên nghiệp mà Novazon cung cấp cho tất cả chuyên viên Mentor. Novazon thường xuyên tổ chức workshop, các buổi đào tạo kỹ năng bán hàng tại văn phòng cũng như site tour, training thực chiến để đảm bảo tất cả chuyên viên nắm vững kiến thức chuyên môn, nâng cao kỹ năng bán hàng, tư vấn và mang lại cho khách hàng và hệ thống cộng tác viên những thông tin cập nhật chuẩn xác nhất và dịch vụ tư vấn chuẩn mực nhất.

CÁC KHOÁ ĐÀO TẠO

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO CHO QUẢN LÝ

Nhân viên sale là một bộ phận không thể thiếu trong bất kỳ doanh nghiệp hay hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nào. Họ được xem là một bộ phận kinh doanh mang lại nhiều doanh thu......

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG BÁN HÀNG

Nhân viên sale là một bộ phận không thể thiếu trong bất kỳ doanh nghiệp hay hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nào. Họ được xem là một bộ phận kinh doanh mang lại nhiều doanh thu......

ĐÀO TẠO KIẾN THỨC BDS

Nhân viên sale là một bộ phận không thể thiếu trong bất kỳ doanh nghiệp hay hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nào. Họ được xem là một bộ phận kinh doanh mang lại nhiều doanh thu......

Thấu hiểu khách hàng với Mô hình DISC - Công cụ giúp đọc vị nhu cầu khách hàng và chốt giao dịch thành công

Hiểu khách hàng thuộc tuýp người như thế nào sẽ giúp nâng cao hiệu quả bán hàng.