NOVAZON

MÔI TRƯỜNG CHUYỆN NGHIỆP DÀNH CHO AGENCY

CỘNG ĐỒNG NOVAZON - MÔI TRƯƠNG LÀM VIỆC CHUYÊN NGHIỆP

The key to our success as an organisation is the world-class training we provide for all our consultants. We hold workshops, training sessions, and seminars every month to ensure that our consultants always deliver excellent customer service, and are kept up-to-date of the latest property trends.

CÁC KHOÁ ĐÀO TẠO

ĐÀO TẠO KIẾN THỨC BDS

Nhân viên sale là một bộ phận không thể thiếu trong bất kỳ doanh nghiệp hay hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nào. Họ được xem là một bộ phận kinh doanh mang lại nhiều doanh thu......

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG BÁN HÀNG

Nhân viên sale là một bộ phận không thể thiếu trong bất kỳ doanh nghiệp hay hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nào. Họ được xem là một bộ phận kinh doanh mang lại nhiều doanh thu......

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO CHO QUẢN LÝ

Nhân viên sale là một bộ phận không thể thiếu trong bất kỳ doanh nghiệp hay hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nào. Họ được xem là một bộ phận kinh doanh mang lại nhiều doanh thu......